top of page
Søk

Kven er personane bak Vekst i Hareid?

I denne serien vil vi presentere personane bak Vekst i Hareid. I tillegg til dei 5 styremedlemmane har vi 5 observatørar som bidreg med ulik kompetanse inn i styringsgruppa. Les meir om Alfred Øverland frå Innovasjon Norge i denne artikkelen.Alfred Øverland er spesialrådgjevar i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Blant dei mange oppgåvene Alfred jobbar med er ei av dei å bidra i det viktige arbeidet for kommunar som har omstillingsstatus, slik som Hareid. Som observatør i styret vil Alfred kunne bidra med å peike på verkemiddel som Innovasjon Norge har til rådigheit inn mot omstillingsprosjektet så vel som enkeltprosjekter frå næringslivet. Dette er svært viktige bidrag inn mot styringsgruppa der Alfred sit som observatør.

0 kommentarer

Comments


bottom of page