top of page
Ulmatec_Ramform_Tethys-full.jpg

Næringsareal

For sal eller leige i Hareid kommune

5

kontorlokale

Tilgjengelege

Hareid

Strandgata 72
Strandgata 85, 2.etg
Strandgata 85, 1.etg
Raffelneset 6
Myravegen 11 (industribygg)

6

Tilgjengelege

Hareid

Strandgata 203
Hareidsmyrane 2
Holstad/Hareidsmyrane
Hareidsmyrane

Hjørungavåg

Rosholm/Engane
Gåsneset/Risneset

næringstomter

Tilgjengelege

Hareid

Isakdalen 24

Hjørungavåg

Hjørungavågvegen 137/139
Hjørungavågvegen 51/53

3

næringsbygg

butikklokale

Tilgjengelege

Hareid

Strandgata 85 1.etg
Kjøpmannsgata - Floten

2

Oversiktskart

- næringsareal, Hareid kommune

Kartet gir ei oversikt over kvar det finst ledige kontorlokale, næringstomter, næringsbygg og butikklokale i Hareid kommune, anten for sal eller leige. Ved hjelp av fargekodene ser du kvar det finst ledig areal i sin kategori. Du kan søke etter til dømes "kontor, næringsbygg etc. i søkefeltet for å filtrere ut.

Du navigerer kjapt i kartet ved å:

- Scrolle for å zoome inn og ut

- Trykke med musepeikaren og drage

  i kartet for å endre utsnitt

bottom of page