top of page

5

tilgjengelege kontorlokale for sal eller leige

Kontorlokale

Strandgata 72

Adresse

Strandgata 72

6060 Hareid

Kontor/areal

Cellekontor

Fellesareal

Ja

Eigar

Strandgata 72 AS

Utleige av kontorlokale i 2 og 3. etg i lokaler med attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.

Arealet et inndelt i cellekontor med enkle fasilitetar knytt til kjøkken og fellesareal. Arealet kan tilpassast etter behov.

Strandgata 72
Strandgata 72

press to zoom
Strandgata 72
Strandgata 72

press to zoom
Strandgata 72
Strandgata 72

press to zoom
1/2

Kontaktinformasjon

Bjørn Bjåstad

Mobil: +47 900 27 103

E-post: bjorn.bjaastad@hareidgroup.com

Raffelneset 6

Adresse

Raffelneset 6

6060 Hareid

Kontor/areal

900 kvm

Fellesareal

Ja

Eigar

Hareid Elektriske AS

Fasade
Fasade

press to zoom
2. etg ledig areal
2. etg ledig areal

press to zoom
Solcelletak
Solcelletak

press to zoom
Fasade
Fasade

press to zoom
1/10

Moderne kontorfasilitetar i hjertet av det norske maritime clusteret. Stort og fleksibelt areal på ca 900 kvm i 2. etg er ledig. Moderne, opne og lyse lokaler av høg kvalitet.

 

Tilgong til større felles møterom i 1.etg og kantine om ønskeleg. Det same gjeld for treningsrom, garderobe og sauna. Tiltalande fellesareal for mingling fleire stadar i bygget.

Kontaktinformasjon

Olav Haug Vikebakk

Mobil: +47 948 15 810

E-post: olav.vikebakk@hareidgroup.com

Strandgata 85

1. etg: Kombinasjonslokale - butikk/handel/kontor

Adresse

Strandgata 85

6060 Hareid

Areal

614 kvm

Eigar

Efinor Eiendom AS

Framleige av tiltalande kontor-/kombinasjonslokale. Cellekontor, landskap, kjøkken og møterom. Attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.  Areal Ca 614 m2.

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
4
4

press to zoom
1
1

press to zoom
1/4

Kontaktinformasjon

Rakel Dyrhaug

Mobil: +47 970 64 211

E-post: rakel.dyrhaug@intership.no

Strandgata 85

2. etasje

Adresse

Strandgata 85

6060 Hareid

Kontor/areal

15-100 kvm

Fellesareal

Nei

Eigar

Efinor Eiendom AS

d
d

press to zoom
c
c

press to zoom
i
i

press to zoom
d
d

press to zoom
1/4

Utleige av kontorlokale i 2.etg i lokaler med attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.

 

Etasjen leigast ut som cellekontor eller kontorlandskap og kan tilpassast i storleik.

Mulegheit for garderober, felles resepsjonsløysingar m.m

Kontaktinformasjon

Ole Øen

Mobil: +47 915 85 960

E-post: ole@efinor.no

Myravegen 11

Kontor/industribygg

Adresse

Myravegen 11

6060 Hareid

Tot areal bygg

2 260 kvm

Tot areal tomt

3 870 kvm

Eigar

Hareid Elektriske AS

Myravegen 11
Myravegen 11

press to zoom
Myravegen 11
Myravegen 11

press to zoom
1/1

Kontor- /industribygg til sals eller leige ved Hareidsmyrane like utanfor Hareid sentrum Bygget er utvida og tilpassa i takt med leigetakar sitt behov. Første byggetrinn stod ferdig i 1977. Seinare er bygget utvida/-påbygt/-ombygt i fleire omgongar i perioden 1987-2011

Kontaktinformasjon

Olav Haug Vikebakk

Mobil: +47 948 15 810

E-post: olav.vikebakk@hareidgroup.com

Hareid

Strandgata 72
Raffelneset 6
Strandgata 85
Myravegen 11
Standgata 85. 1.etg
bottom of page