top of page

Kontorlokale

Strandgata 72

Adresse

Strandgata 72

6060 Hareid

Kontor/areal

Cellekontor

Fellesareal

Ja

Eigar

Strandgata 72 AS

Utleige av kontorlokale i 2 og 3. etg i lokaler med attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.

Arealet et inndelt i cellekontor med enkle fasilitetar knytt til kjøkken og fellesareal. Arealet kan tilpassast etter behov.

Kontaktinformasjon

Bjørn Bjåstad

Mobil: +47 900 27 103

E-post: bjorn.bjaastad@hareidgroup.com

Raffelneset 6

Adresse

Raffelneset 6

6060 Hareid

Kontor/areal

900 kvm

Fellesareal

Ja

Eigar

Hareid Elektriske AS

Moderne kontorfasilitetar i hjertet av det norske maritime clusteret. Stort og fleksibelt areal på ca 900 kvm i 2. etg er ledig. Moderne, opne og lyse lokaler av høg kvalitet.

 

Tilgong til større felles møterom i 1.etg og kantine om ønskeleg. Det same gjeld for treningsrom, garderobe og sauna. Tiltalande fellesareal for mingling fleire stadar i bygget.

Kontaktinformasjon

Olav Haug Vikebakk

Mobil: +47 948 15 810

E-post: olav.vikebakk@hareidgroup.com

Strandgata 85

1. etg: Kombinasjonslokale - butikk/handel/kontor

Adresse

Strandgata 85

6060 Hareid

Areal

614 kvm

Eigar

Efinor Eiendom AS

Framleige av tiltalande kontor-/kombinasjonslokale. Cellekontor, landskap, kjøkken og møterom. Attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.  Areal Ca 614 m2.

Kontaktinformasjon

Rakel Dyrhaug

Mobil: +47 970 64 211

E-post: rakel.dyrhaug@intership.no

Strandgata 85

2. etasje

Adresse

Strandgata 85

6060 Hareid

Kontor/areal

15-100 kvm

Fellesareal

Nei

Eigar

Efinor Eiendom AS

Utleige av kontorlokale i 2.etg i lokaler med attraktiv plassering i Hareid sentrum ved hurtigbåt/ferje.

 

Etasjen leigast ut som cellekontor eller kontorlandskap og kan tilpassast i storleik.

Mulegheit for garderober, felles resepsjonsløysingar m.m

Kontaktinformasjon

Ole Øen

Mobil: +47 915 85 960

E-post: ole@efinor.no

Myravegen 11

Kontor/industribygg

Adresse

Myravegen 11

6060 Hareid

Tot areal bygg

2 260 kvm

Tot areal tomt

3 870 kvm

Eigar

Hareid Elektriske AS

Kontor- /industribygg til sals eller leige ved Hareidsmyrane like utanfor Hareid sentrum Bygget er utvida og tilpassa i takt med leigetakar sitt behov. Første byggetrinn stod ferdig i 1977. Seinare er bygget utvida/-påbygt/-ombygt i fleire omgongar i perioden 1987-2011

Kontaktinformasjon

Olav Haug Vikebakk

Mobil: +47 948 15 810

E-post: olav.vikebakk@hareidgroup.com

Hareid

Strandgata 72
Raffelneset 6
Strandgata 85
Myravegen 11
Standgata 85. 1.etg
bottom of page