top of page

Næringstomter

Hareid

Hareidsmyrane 2

Adresse

Hareidsmyrane 2

6060 Hareid

Total eigedomstomt

5 300 kvm

Eigar

John Henry Holte

Næringstomt i Hareidsmyrane på ca 5 300 kvm ved fylkesveg.

Kontaktinformasjon

John Henry Holte

Mobil: +47 901 05 667

E-post: jhh@stormelektro.com

Strandgata 203

Adresse

Strandgata 203

6060 Hareid

Total eigedomstomt

4 044 kvm

Eigar

Eilertsen Eiendom

Ubebygd næringseigedom med sjø- og kaitilgong ved inngangsporten til Storfjorden.

 

Eigedomen er 4044 kvm og har tilkomstveg frå fylkesveg mellom Hareid sentrum og Brandal.

Kontaktinformasjon

Geir Eilertsen

Mobil: +47 913 76 545

E-post: geir.eilertsen@hareid.toyota.no

Holstad/Hareidsmyrane

Adresse

Holstad/Hareidsmyrane

6060 Hareid

Total eigedomstomt

2-10 daa

Eigar

Hareid kommune

3 ubebygde tomter til forretning/kontor/industri ved fylkesveg like ved Hareid sentrum.

Kontaktinformasjon

Kai-Rune Bjørke

Mobil: +47 990 44 350

E-post: kai-rune.bjorke@hareid.kommune.no

Hareidsmyrane

Fleire tomter, fordelt på 100 daa

Adresse

Hareidsmyrane

6060 Hareid

Total eigedomstomt

Totalt 100 daa

Eigar

Private grunneigarar

Stort ubebygd næringsareal. Området er regulert til næring og inndelt i tomter, men er ikkje opparbeida. Arealet har ulike grunneigarar og det blir jobba for å finne ei løysing på dette. Kontakt derfor prosjektleiar i Vekst i Hareid ved interesse.

Kontaktinformasjon

Vekst i Hareid v/Julie Sundgot Andersen

Mobil: +47 993 81 006

E-post: jsa@hareid.kommune.no

Hareidsmyrane 2
Strandgata 203
Holstad/Hareidsmyrane
Hareidsmyrane

Hjørungavåg

Rosholm/Engane

Adresse

Engane

6063 Hjørungavåg

Total eigedomstomt

7 630 kvm

Eigar

Eilertsen Eiendom

Sjønær næringstomt med djupvasskai i Hjørungavåg. Tilkomst frå fylkesveg mellom Hareid og Hjørungavåg.

Kontaktinformasjon

Geir Eilertsen

Mobil: +47 913 76 545

E-post: geir.eilertsen@hareid.toyota.no

Risneset (Hjørungavågsmyrane)

Under opparbeiding

Adresse

Risneset

6063 Hjørungavåg

Total eigedomstomt

? kvm

Eigar

Brekke&Kleppe Anlegg AS

Hareid kommune

Stort næringsareal på Hjørungavåg under opparbeiding. Arealet har ei svært sentral beliggenheit for sjøtilkomst som eit knutepunkt mellom Storfjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Ved opning av Stad skipstunnel vil dette området bli enda meir attraktivt fordi ein truleg vil sjå ein stor auke i båttrafikken i indre lei.

Kontaktinformasjon

Joar Brekke

Mobil: +47 900 62 184

E-post: joar@bogk.no

Rosholm/Engane
Risneset
bottom of page