3

tilgjengelege næringsbygg for sal eller leige

Næringsbygg

Isakdalen 24

Adresse

Isakdalen 24

6060 Hareid

Total eigedomstomt

23 140 kvm

Total bygningsmasse

12 595 kvm

Eigar

Ekornes

Eit stort næringslokale ved Hareid sentrum med kort avstand til sentrumsfasilitetar og ferjekai. Bygget har tidlegare vore brukt til møbelproduksjon og inneheld derfor store produksjonshallar, lager, garderobe, kontor, resepsjon, kantine og utstillingslokale.

Isakdalen 24
Isakdalen 24

press to zoom
Isakdalen 24
Isakdalen 24

press to zoom
Isakdalen 24
Isakdalen 24

press to zoom
Isakdalen 24
Isakdalen 24

press to zoom
1/6

Kontaktinformasjon

Robert Svendsen

Mobil: +47 918 95 024

E-post: robert.svendsen@ekornes.com

Hjørungavågvegen 137/139

Næringsbygg/kontorbygg

Adresse

Hjørungavågv. 137/139

6063 Hjørungavåg

Areal

64 daa

Eigar

OHI Eigedom AS

Sjønær næringseigedom med djupvasskai i Hjørungavåg. Tilkomst frå fylkesveg mellom Hareid og Hjørungavåg. Stort, nyare kontorbygg med moderne fasilitetar over tre etasjer. Bygget er inndelt i cellekontor og møterom av ulike storleikar. Tiltalande kantine og fellesareal, garderobe og treningsrom.

Fasade
Fasade

press to zoom
Fasade
Fasade

press to zoom
Kart2
Kart2

press to zoom
Fasade
Fasade

press to zoom
1/5

Kontaktinformasjon

Per Sævik

Mobil: +47 905 92 914

E-post: per@havila.no

Hjørungavågvegen 51/53

Næringsbygg/kontorbygg

Adresse

Hjørungavågv. 51/53

6063 Hjørungavåg

Lagerareal

350 kvm

Eigar

Hjørungavåg Byggelag AS

Areal

1,3 daa

Næringsbygg for kontor/butikk og lager i Hjørungavåg til sals. Arealet ligg i tilknytning til den kommunale kaia på Hjørungavåg. Kontor- og utsillingslokale inneheld 4 kontor, 2 møterom, utstilling, datarom, "rekreasjonsrom" og komplett treningsrom nytt i 2019-2020. WC i kjellaren, samt store uinreidde lokale

Lager
Lager

press to zoom
Møterom
Møterom

press to zoom
Treningsrom
Treningsrom

press to zoom
Lager
Lager

press to zoom
1/8

Kontaktinformasjon

Thor Ove Nedrelid

Mobil: +47 412 18 085

E-post: thorove@total-bygg.no

Hareid

 
 
 

Hjørungavåg