top of page

3

tilgjengelege næringsbygg for sal eller leige

Næringsbygg

ID 24

Adresse

Isakdalen 24

6060 Hareid

Total eigedomstomt

23 140 kvm

Total bygningsmasse

12 595 kvm

Eigar

Holstad

Eiendomsutvikling AS

ID24 skal bli eit framtidsretta næringsbygg med mange moglegheiter for riktig leigetakar. Bygget fekk i 2022 ny eigar som ønskjer å revitalisere bygget frå eit tradisjonelt næringsbygg til eit framtidsretta berekraftig bygg med moderne fasade og innhald.

Kontaktinformasjon

Hans-Ola Holstad

Mobil: +47 90194497

E-post: post@holstadeiendom.no

Hjørungavågvegen 137/139

Næringsbygg/kontorbygg

Adresse

Hjørungavågv. 137/139

6063 Hjørungavåg

Areal

64 daa

Eigar

OHI Eigedom AS

Sjønær næringseigedom med djupvasskai i Hjørungavåg. Tilkomst frå fylkesveg mellom Hareid og Hjørungavåg. Stort, nyare kontorbygg med moderne fasilitetar over tre etasjer. Bygget er inndelt i cellekontor og møterom av ulike storleikar. Tiltalande kantine og fellesareal, garderobe og treningsrom.

Kontaktinformasjon

Per Sævik

Mobil: +47 905 92 914

E-post: per@havila.no

Hjørungavågvegen 51/53

Næringsbygg/kontorbygg

Adresse

Hjørungavågv. 51/53

6063 Hjørungavåg

Lagerareal

350 kvm

Eigar

Hjørungavåg Byggelag AS

Areal

1,3 daa

Næringsbygg for kontor/butikk og lager i Hjørungavåg til sals. Arealet ligg i tilknytning til den kommunale kaia på Hjørungavåg. Kontor- og utsillingslokale inneheld 4 kontor, 2 møterom, utstilling, datarom, "rekreasjonsrom" og komplett treningsrom nytt i 2019-2020. WC i kjellaren, samt store uinreidde lokale

Kontaktinformasjon

Thor Ove Nedrelid

Mobil: +47 412 18 085

E-post: thorove@total-bygg.no

Hareid

Isakdalen 24
Hjørungavågvegen137/139
Hjørungavågvegn 51/53

Hjørungavåg

bottom of page