top of page
Søk

Intership døpte brønnbåt med markedsledende teknologi

PRESSEMELDING FRÅ INTERSHIP 13.03.2023

“Inter Atlantic” før skipsdåpen. Foto: Oclin AS
“Inter Atlantic” før skipsdåpen. Foto: Oclin AS

Brønnbåtrederiet Intership fra Hareid gjennomførte lørdag 11. Mars dåp på en av markedets mest moderne brønnbåter «Inter Atlantic». Brønnbåten er den første av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. «Inter Atlantic» er designet av NSK Ship Design og har en lastekapasitet på 2,200 m3 .


«Inter Atlantic» er designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.


I forbindelse med dåpen ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med korps, omvisning, boller og brus. Gudmor for båten er Nikki Rigg, som er konen til Intership sin styreleder, Peter Rigg.


«Inter Atlantic» gikk direkte fra dåpen på Hareid til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R500. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.


– Det betyr mye for oss å få vist frem våre båter og hva vi driver med, for folk lokalt. Da er det ekstra hyggelig å at det er så mange besøkende. I tillegg er det en stor glede å få invitert mange av de som har gjort det mulig å bygge en høyteknologisk brønnbåt, som «Inter Atlantic», til Sunnmøre og Hareid. Vår region er verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.


Intership

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m3 fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.


Intership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmose. I løpet av de seks siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus-, AGD- og annen gjelle behandling av oppdrettsfisk.Foto: Intership
Foto: Intership

Kaptein, Erling Aarbakke sammen med gudmor, Nikki Rigg. Foto: Oclin AS
Kaptein, Erling Aarbakke sammen med gudmor, Nikki Rigg. Foto: Oclin AS

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page